24 November, 2020

Dr George Loukas: Forskning på homeopati

Vi kommer dagligen i kontakt med människor som tvivlar på att homeopati fungerar, men också med andra som är absolut säkra på dess positiva effekter. De sistnämnda är oftast människor som varit med om att de själva eller någon nära anhörig tillfrisknat på ett häpnadsväckande sätt efter behandling med homeopatiska läkemedel. Text: Dr George Loukas www.georgeloukas.info Även […]