25 November, 2020

Nordiskt Homeopatisk Forskningssymposium i Göteborg 12-13 oktober 2013

Välkommen till Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium i Göteborg 12-13 oktober 2013! Symposiet vänder sig till samtliga homeopatiska förbund, homeopater, och andra intresserade i de nordiska länderna. Du kommer att träffa forskare från flera länder, företrädare för statliga organisationer, läkemedelstillverkare, terapeuter, och många fler. Detta är första gången ett homeopatiskt forskningssymposium arrangeras i Sverige, så boka din […]