24 November, 2020

Vaccinationsskador före svininfluensan, finns de?

Det finns information som inte den konventionella vården informerar om, att det finns barn runt om i Europa som skadats av vaccinationer genom åren. Hur blir föräldrar bemötta på BVC om de väljer att inte vaccinera sina barn. Många berättelser vittnar om att de ifrågasätts och att de inte tänker på sitt barn. Men kan […]

Glöm inte de 118 barnen som utvecklat narkolepsi p.g.a. svininfluensavaccinationer 2009-2010!

Kan vi lita på läkemedelsverket rekommendationer? På läkemedelsverkets hemsida från 7 oktober 2011 kan vi läsa att det inte föreligger någon ökad risk för att få narkolepsi från årets influensa vaccin. I år har barnens behov av influensa vaccination tonats ner. Kanske p.g.a. att 118 barn hittills har anmält att de utvecklat narkolepsi efter influensa vaccination […]

Homeopatisk behandling är en säker behandling för barn och vuxna?

Dantes och Rampes(2000) undersöker i sin studie om homeopatisk behandling är en säker behandlingsform. Undersökningen syftar till att systematiskt undersöka rapporter om negativa utfall från homeopatisk behandling mellan åren 1970-1995. Resultatet visar på att reaktioner från homeopatisk behandling är mer frekvent än i undersökningar med placebo men att reaktionerna var milda och snabbt övergående. Studien […]