Om homeopati

Samuel HahnemannDen homeopatiska läkekonsten grundades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann, 1755-1843. Hahnemann var var mycket orienterad i sin tids medicin. Vid sidan av sin läkarpraktik översatte han många av tidens medicinska vetenskapliga verk. Han funderade mycket över läkandets konst och blev alltmer missnöjd med sin tids medicinska åsikter och behandlingar.

Bland annat vände hand sig starkt emot åderlåtandet, som dåtidens läkare använde sig av. Han ansåg denna metod förkastlig för många patienter, som inte tålde att tappas på blod utan dog av behandlingen. Han delade inte heller den bakomliggande medicinska filosofin om att all sjukdom beror på fördärvat blod, den så kallade humoralpatologin. De mixturer som användes på den tiden ansåg han också vara alltför starka och giftiga då de bidrog till att många patienter avled.

Hahnemann ville ändra på detta och vigde sin läkargärning åt ett revolutionerande nytänkande. Med sina nya metoder och behandlingar blev han alltmer framgångsrik och fick många elever och efterföljare. I sitt stora verk ”Organon der rationellen heilkunde”, på svenska ”Läkekonstens verktyg”, skrev han ner sina tankar erfarenheter och upptäckter. Förutom läkare var Hahnemann också apotekare och kemist. Han har förutom Organon utgivit ett flertal skrifter och böcker, som används inom den homeopatiska utbildningen idag.

Klassisk homeopati är en medicinsk behandlingsform. Ordet homeopati kommer från grekiskans två ord, homoisos, som betyder lika/liknande och pathos, som betyder lidande. Homeopati är en behandlingsform som utgår ifrån och tar hänsyn till hela människan. De homeopatiska läkemedlen stärker immunförsvaret och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symtomen. En homeopatisk behandling sker enligt principen”similia similibus curentur” eller ”liknande botar liknande”. Innebörden är att ett ämne som kan ge sjukdomssymtom hos en frisk människa kan bota dessa hos en sjuk människa. En klassisk homeopat behandlar de flesta sjukdomar; akuta, kroniska,fysiska eller psykiska.

De homeopatiska läkemedlen stimulerar och hjälper kroppens egna läkande krafter. Efter att en klassisk homeopat har gjort en noggrann analys av patientens tillstånd och besvär- homeopaten har då gjort en anamnes som tar hänsyn till totaliteten av patientens symptom, så ordinerar homeopaten endast ett läkemedel åt gången till patienten.

De homeopatiska läkemedlen framställs enligt en särskild process-potensering. Ursubstanserna hämtas bl.a. från växt-, mineral- och djurriket.

Vill du läsa mer om homeopati och Dr.Samuel Hahnemann, så besök Arcanums internetbokhandel. Där hittar Du det mesta inom den alternativmedicinska litteraturen.