25 May, 2020

Pressrelease – New evidence for Homeopathy – 3 November 2008

Two new studies conclude that a review which claimed that homeopathy is just a placebo, published in The Lancet, was seriously flawed. George Lewith, Professor of Health Research at Southampton University comments: ‘The review gave no indication of which trials were analysed nor of the various vital assumptions made about the data. This is not […]

Dr George Loukas: Forskning på homeopati

Vi kommer dagligen i kontakt med människor som tvivlar på att homeopati fungerar, men också med andra som är absolut säkra på dess positiva effekter. De sistnämnda är oftast människor som varit med om att de själva eller någon nära anhörig tillfrisknat på ett häpnadsväckande sätt efter behandling med homeopatiska läkemedel. Text: Dr George Loukas www.georgeloukas.info Även […]