21 July, 2018

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati 10-11 oktober 2015 Dag 1

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati firar 100 år genom internationell konferens med temat  Conference about Homeopathic Treatment of Children with Neuropsychiatric Disorders Dana Ullman presenterar: Homeopatisk behandling av barn med ADHD m.fl. Josef M. Schmidt preserterade temat: Perspective from history and theory of medicine Dr. Alex Tournier presenterade: A … [Read more...]

Utbildning i Irisdiagnostik start i september

Anmäl Dig till höstens utbildning i irisdiagnostik Kursen är om 6 dagar uppdelat på 2 tillfällen. Del 1: 30 september - 2 oktober 2016 Del 2: 11 - 13 november 2016 Kurskostnad: 9000 kr för del 1 och 2 Kostnad för irislupp och övrigt arbetsmaterial tillkommer med 495 kr Kurskompendium ingår Utbildningsort: Göteborg Kontakta oss via mail: arcanum.utbildning@gmail.com Telefon: … [Read more...]

Nyhetsbrev till Radar 8, 9 och 10-användare

Nyhetsbrev Radar 8, 9 och 10-användare Hej! Det här nyhetsbrevet vänder sig till dig som använder Radar 8, 9 eller 10! Archibel har meddelat att de kommer att ge support till Radar 8 användare fram t.o.m. 30 juni 2015 Radar 8 versionen kom redan januari 2001 nästan 15 år sedan. Sedan dess har Radar programmen utvecklats och datorernas operativsystem förändrats. Vi har under en lång … [Read more...]

Homeopatiförening firar 100 års jubileum med internationell konferens

    Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati fyller 100 år. Det firar vi med en konferens om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom m.m. Konferensen äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, den 10-11 oktober. Vi har glädjen att presentera en rad intressanta … [Read more...]

Forskningskonferens i Rom 4-7 juni 2015

  Missa inte forskningskonferensen i Rom 4-7 juni 2015. Homeopathic Research Institute (HRI) organiserar för andra gången en konferens för att presentera forskning inom homeopati. Flera intressanta föreläsare finns på plats. Missade du deras första konferens 2013 i Barcelona så kan du lyssna på några av dem här. ArcanumSkolan tillsammans med studenter kommer att vara på plats. … [Read more...]

Homeopati – video med Dr. Peter Fisher 2012

  Fungerar homeopati?- video med Dr. Peter Fisher Videon slår hål på kritik riktad mot homeopatin. Forskning visar på att homeopati är en fungerande behandlingsform! … [Read more...]

Antroposofiska läkemedel i Sverige – nu ligger bollen hos Socialstyrelsen

  Regeringen har tidigare gett Läkemedelsverket i uppdrag att utreda fördelar och/ eller nackdelar av att godkänna artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning.  Detta har resulterat i rapporten som Läkemedelsverket nu har lämnat till Socialstyrelsen (Läkemedelsverket, 2014). Artikel 16.2 ger samtliga medlemsländer möjlighet att införa nationella … [Read more...]

Ny databas för kliniska studier på djur som behandlats med homeopati

    Ny Databas för kliniska studier gjorda på djur behandlade med homeopati! Nu finns den första databasen för  kliniska studier för veterinär homeopati. Den innehåller information om den forskning som finns inom området med syfte att vara en central databas. VetCR-databas som  är förkortningen har för närvarande ca 400 studier inlagda och den är kostnadsfri för dig som forskare … [Read more...]

Svenska Homeopaters Riksförbund (SHR) presenterar Homeopati

Svenska Homeopaters Riksförbund presenterar homeopatin som behandlingsform och varför du skall söka en homeopat … [Read more...]

Utbildning i klassisk homeopati start 9 februari 2015

ArcanumSkolan erbjuder Dig en modern utbildning i klassisk homeopati där skolförlagd undervisning varvas med föreläsningar via internet. Detta ger Dig möjlighet att genomföra delar av utbildningen hemifrån.   ArcanumSkolan har bedrivit utbildningar i klassisk homeopati av hög internationell standard sedan 1970. Du hittar mer information på vår hemsida: klicka … [Read more...]