Stephen Gordon from England is one of the speakers at the...

  Stephen Gordon from England is the General Secretary of European Central Council of Homeopaths (ECCH). He has been working...

Homeopati bättre än placebo vid kronisk värk

En amerikansk studie1 visar att 13 av 26 patienter med fibromyalgi upplevde en 25-procentig förbättring i smärta i...