20 February, 2020

Fyra av fem barn blev bättre efter homeopatisk behandling

Under sex år följdes totalt 6 544 patienter på öppenvården på ett engelskt universitetssjukhus som fick homeopatisk behandling. Två av tre patienter fick bättre hälsa. Resultaten var ännu bättre för barnen, där fyra av fem uppgav att hälsan blivit bättre. Referat skrivit av: Margot Granvik, Chris Jörgenfelt Den longitudinella studiens syfte var att undersöka hur homeopatisk … [Read more...]

Homeopati bättre än placebo vid kronisk värk

En amerikansk studie1 visar att 13 av 26 patienter med fibromyalgi upplevde en 25-procentig förbättring i smärta i de ömma punkterna, jämfört med 4 av 27 patienter som fick placebo. Referat skrivet av: Margot Granvik och Chris Jörgenfelt Studien är en dubbelblind*, randomiserad**, parallella grupper och placebo kontrollerad undersökning, vilket innebär att den är upplagd enligt kraven för en … [Read more...]

Klimakterieplågade kvinnor svettas mindre och sover bättre efter homeopatisk behandling

  Klimakterieplågade kvinnor svettas mindre och sover bättre efter homeopatisk behandling Klimakteriet är något som plågar många kvinnor. En engelsk klinik erbjuder homeopatisk behandling som alternativ till hormoner. Under två år följdes patienterna upp. Majoriteten blev bättre med homeopatisk behandling. Referat skrivet av Margot Granvik och Chris Jörgenfelt En engelsk klinik har … [Read more...]

FORSKNING: Homeopathic Treatment for Chronic Disease a 6-Year Study

THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 11, Number 5, 2005, pp. 793–798, © Mary Ann Liebert, Inc. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study DAVID S. SPENCE, M.B., B.S., F.F.Hom., M.R.C.S., L.R.C.P., D.R.C.OG., 1 ELIZABETH A. THOMPSON, B.A., M.B., B.S., M.R.C.P., F.F.Hom., 2 and S.J. BARRON, … [Read more...]