21 October, 2018

Sofie Rehndell – The laws governs registration of homeopathic remedies

Sofie Rehndell (MSc) håller föredrag om homeopati i Sverige och EU. Hon tar upp vilka lagar som reglerar registrationen av homeopatiska medel. Rehndell diskuterar även frågan om homeopater följer EU:s direktiv eller inte. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

MSc SusanneVetter – homeopathic provings – is consensus feasible?

Susanne Vetter (MSc) berättar om bevisläget för homeopatiska behandlingar. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

Dr Rune Eliasson – Legal insecurities for medical care professionals

Professor (associate) dr Rune Eliasson berättar om lagliga problem för professionella homeopater som har verksamhet i Sverige. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

MSc Petter Viksveen – Economic evaluations of homeopathy

Petter Viksveen (MSc) tar upp ekonomiska bedömningar av homeopati. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

PhD Sandra Holt – Registered homeopathic medicinal products – why and how?

Sandra Holt (PhD) från The Medical Products Agency berättar om registrationen av homeopatiska produkter. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

Stephen Gordon – Part 2 – CAMbrella results

Stephen Gordon berättar om projektet CAMbrella och resultaten efter tre års studier på KAM (CAM) i Europa. Stephen Gordon är Generalsekreterare för European Central Council of Homeopaths. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

Stephen Gordon Part 1 – Profiling an emergent health profession

Stephen Gordon är Generalsekreterare för European Central Council of Homeopaths. Han pratar om homeopatin som en växande profession inom medicin. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

PhD Trine Stub – Safety of Treatments Provided by Homeopaths

Safety of Treatment Provided by Homeopaths – Homeopathic Aggravations, Adverse Effects and Risk Assessment. PhD Trine Stub is a trained homeopath and acupuncturist since 1988. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013   … [Read more...]

MSc Charlotte Yde berättar om homepati och cancerbehandling

MSc Charlotte Yde berättar om homepati och cancerbehandling. Yde har en master i homeopati från University of Central Lancashire. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]

Phd Jean Duckworth höll föredrag om att utveckla homeopatistudenternas utbildningssituation

Phd Jean Duckworth pratade om att utveckla "postgraduate" studier i homeopati. Duckworth är kursledare vid universitetet i Lanchashire, England. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013 … [Read more...]