27 November, 2020

CAN THE THERAPEUTIC PROCESS BE DESCRIBED AS A FORM OF ‘QUANTUM’ ENTANGLEMENT?

CAN THE THERAPEUTIC PROCESS BE DESCRIBED AS A FORM OF ‘QUANTUM’ ENTANGLEMENT? Dr Lionel R Milgrom PhD CChem FRSC LCH MARH RHom Program for Advanced Homeopathic Studies, 17, Skardu Road, London, NW2 3ES, UK: milgromlr27412@gmail.com Background: In biomedicine, a drug’s efficacy is thought to depend on it producing measurable, reproducible responses. Homeopathy’s problem can be […]

Birgitta Williams

  Birgitta Williams är sedan 2001 rektor för ArcanumSkolan, som sedan 1970 har bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning inom utbildningsområdet. Hon har sedan 1996 praktiserat homeopati och har sin praktik […]