CAN THE THERAPEUTIC PROCESS BE DESCRIBED AS A FORM OF ‘QUANTUM’...

CAN THE THERAPEUTIC PROCESS BE DESCRIBED AS A FORM OF ‘QUANTUM’ ENTANGLEMENT? Dr Lionel R Milgrom PhD CChem FRSC...

Birgitta Williams

  Birgitta Williams är sedan 2001 rektor för ArcanumSkolan, som sedan 1970 har bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition...