24 September, 2020

Skolläkare: internationell klinisk erfarenhet gäller homeopatin

Skolmedicinen är mycket bra och ofta livräddande, men det utesluter inte att någon form av seriös komplementär medicin kan ges vid lämpliga patientfall, skriver Anders Pettersson, legitimerad läkare. Själv var jag mycket skeptisk till homeopatin som ung läkare, men efter studier i bl a Oxford och att förvånansvärt många patienter säger att de blivit bättre […]

Review Article – The conclusions on the effectiveness of homeopathy

The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article. R. Lüdtkea, and A.L.B. Ruttenb Karl und Veronica Carstens-Stiftung, Essen, Germany Commissie Methode en Validering, Artsenvereniging voor homeopathie VHAN […]

Pressrelease – New evidence for Homeopathy – 3 November 2008

Two new studies conclude that a review which claimed that homeopathy is just a placebo, published in The Lancet, was seriously flawed. George Lewith, Professor of Health Research at Southampton University comments: ‘The review gave no indication of which trials were analysed nor of the various vital assumptions made about the data. This is not […]