24 September, 2018

Homeopatisk behandling är en säker behandling för barn och vuxna?

Dantes och Rampes(2000) undersöker i sin studie om homeopatisk behandling är en säker behandlingsform. Undersökningen syftar till att systematiskt undersöka rapporter om negativa utfall från homeopatisk behandling mellan åren 1970-1995. Resultatet visar på att reaktioner från homeopatisk behandling är mer frekvent än i undersökningar med placebo men att reaktionerna var milda och snabbt … [Read more...]

Osher Centrum – Endast 3 av 71 studier har gjorts på alternativmedicin

Kritik har framförts av den alternativmedicinska världen mot hur Osher Centrum hanterar donationen. Man anser att pengarna som skulle användas för att utvärdera de bästa alternativmetoderna och sedan inlemma dessa i den vanliga vården istället finansierat Martin Ingvars hjärnforskning och annan kollegial forskning. Föreningen SARA gav år 2010 Osher Centrum fulpriset Årets folkvätte år av den … [Read more...]

Har Osher Center vid Karolinska Institutet i Stockholm lurat alternativ- och komplementärmedicinen i Sverige

Barbro Osher som är Sveriges generalkonsul i San Fransisco och bosatt i USA sedan början av 1980-talet skänker tillsammans med sin man Bernard Osher stora summor pengar via Osher stiftelserna. År 2005 skänkte de bl.a. 43 miljoner kronor till Karolinska Institutet (KI) i Stockholm för att finansiera ett forskningscenter som skulle ha till uppgift att utvärdera alternativmedicinska … [Read more...]

Kan homeopati vara effektivt vid behandling av smärta?

Agneta Norlin, student vid Kristianstads universitet undersöker litteratur och forskningsratiklar för att få svar på frågan om homeopati kan vara effektivt vid behandling av smärta och för att se om det skulle kunna vara ett intressant alternativ eller komplement till konventionell smärtlindrande behandling. Tre studer granskas ingående, alla tre är randomiserade och placebo kontrollerade. Två … [Read more...]

Bilder från iriskursen vid ArcanumSkolan september-oktober 2011

[Read more...]

Domstolen öppnar upp för homeopati

Domstolen öppnar upp för homeopati, när de friar läkaren Anders Pettersson från misstankarna om att han riskerat patienters hälsa genom att förskriva homeopatiska läkemedel. Att läkare ordinerar homeopatiska läkemedel är vanligt inom EU och det är något  som tusentals läkare gör runt om i Europa dagligen. Referat: Birgitta Williams Sverige är ett av de få länder i världen som har … [Read more...]

Internet tidning- Interhomeopathy

Läs kostnadsfritt om materia medica, patientfall och artiklar på internettidningen "Interhomeopathy" Trevlig läsning! Klicka här för att komma till tidningen!           … [Read more...]

Webinar med Dr. Frederik Schroyens 25 september 2011

  Radar Opus har nu levererats till samtliga som har beställt programmet och nu kan du ta del av en genom gång av programmets olika funktioner. Registrera dig här nedanför så ses vi online på söndag! Är du intresserad av Radar Opus så är du välkommen att delta! Välkommen! Hälsningar Birgitta Williams          Sunday, … [Read more...]

Fyra av fem barn blev bättre efter homeopatisk behandling

Under sex år följdes totalt 6 544 patienter på öppenvården på ett engelskt universitetssjukhus som fick homeopatisk behandling. Två av tre patienter fick bättre hälsa. Resultaten var ännu bättre för barnen, där fyra av fem uppgav att hälsan blivit bättre. Referat skrivit av: Margot Granvik, Chris Jörgenfelt Den longitudinella studiens syfte var att undersöka hur homeopatisk … [Read more...]

Homeopati bättre än placebo vid kronisk värk

En amerikansk studie1 visar att 13 av 26 patienter med fibromyalgi upplevde en 25-procentig förbättring i smärta i de ömma punkterna, jämfört med 4 av 27 patienter som fick placebo. Referat skrivet av: Margot Granvik och Chris Jörgenfelt Studien är en dubbelblind*, randomiserad**, parallella grupper och placebo kontrollerad undersökning, vilket innebär att den är upplagd enligt kraven för en … [Read more...]