27 October, 2020

Välkommen till seminarium med Jeremy Sherr 26-29 maj 2016.

 Jeremy SherrVälkommen till seminarium med Jeremy Sherr 26-29 maj 2016.
Du anmäler dig till ArcanumSkolan via e-post eller telefon: arcanum.utbildning@gmail.com eller ring +46 (0)523 477 00
Välkomna!

 

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*