27 October, 2020

Stephen Gordon – Part 2 – CAMbrella results

Stephen Gordon berättar om projektet CAMbrella och resultaten efter tre års studier på KAM (CAM) i Europa. Stephen Gordon är Generalsekreterare för European Central Council of Homeopaths.

Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*