27 November, 2020

Stephen Gordon Part 1 – Profiling an emergent health profession

Stephen Gordon är Generalsekreterare för European Central Council of Homeopaths. Han pratar om homeopatin som en växande profession inom medicin.

Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*