27 November, 2020

PhD Sandra Holt – Registered homeopathic medicinal products – why and how?

Sandra Holt (PhD) från The Medical Products Agency berättar om registrationen av homeopatiska produkter.

Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

PhD Sandra Holt

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*