27 November, 2020

MSc Petter Viksveen – Economic evaluations of homeopathy

Petter Viksveen (MSc) tar upp ekonomiska bedömningar av homeopati.

Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

MSc Petter Viksveen

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*