28 September, 2020

PhD Trine Stub – Safety of Treatments Provided by Homeopaths

Safety of Treatment Provided by Homeopaths – Homeopathic Aggravations, Adverse Effects and Risk Assessment. PhD Trine Stub is a trained homeopath and acupuncturist since 1988.

Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

 

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*