28 September, 2020

Phd Jean Duckworth – The importance of the therapeutic relationship – Nordic Homeopathic Symposium 2013

ArcanumSkolan publicerar samtliga 18 föredrag från Nordic Homeopathic Symposium 2013, normalt med två föredrag i veckan.

I detta föredrag berättar Jean Duckworth om hur barnmorskor tillämpar homeopati i sitt arbete. 

”The importance of the therapeutic relationship. Findings from a study ”straddling paradigms, an imperative hermeneutic exploration of the experience and practice of midwives practicing homeopathy.”

PhD Jean Duckworth, Course leader, MSc Homeopathy vid universitetet i Lanchashire, England.

Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*