24 September, 2020

Archives for november 2015

Phd Jean Duckworth höll föredrag om att utveckla homeopatistudenternas utbildningssituation

Phd Jean Duckworth pratade om att utveckla ”postgraduate” studier i homeopati. Duckworth är kursledare vid universitetet i Lanchashire, England. Källa: Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium 2013

Phd Jean Duckworth – The importance of the therapeutic relationship – Nordic Homeopathic Symposium 2013

ArcanumSkolan publicerar samtliga 18 föredrag från Nordic Homeopathic Symposium 2013, normalt med två föredrag i veckan. I detta föredrag berättar Jean Duckworth om hur barnmorskor tillämpar homeopati i sitt arbete.  ”The importance of the therapeutic relationship. Findings from a study ”straddling paradigms, an imperative hermeneutic exploration of the experience and practice of midwives practicing homeopathy.” PhD Jean Duckworth, Course leader, […]

Dr Peter Fisher: Recent clinical research in homeopathy – Part 2

ArcanumSkolan publicerar samtliga 18 föredrag från Nordic Homeopathic Symposium 2013, normalt med två föredrag i veckan. I detta föredrag fortsätter dr Peter Fisher att berätta om den senaste forskningen fram till år 2013 inom homeopati. Dr Peter Fisher (FRCP, FFhom) är Clinical Director och Director of Research vid Royal London Hospital for Integrated Medicine. Peter Fisher är medlem i The External Advisory […]