27 October, 2020

Homeopati – video med Dr. Peter Fisher 2012

 

Fungerar homeopati?- video med Dr. Peter Fisher

Videon slår hål på kritik riktad mot homeopatin.
Forskning visar på att homeopati är en fungerande behandlingsform!

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*