27 November, 2020

Pilotstudie visar på homeopatins positiva effekt

 

Homeopati

Homeopati

Pilotstudie visar på homeopatins positiva effekt för människor med urinvägsbesvär p.g.a. ryggnervsskador.
Ryggnervsskador leder till att de flesta av dessa människor förlorar känseln och ger motoriska funktionsproblem.
Men det leder också till att de inre organen påverkas kraftigt, därför har nästa samtliga av dessa människor problem
med urinorganen och dess funktion. De flesta drabbas av urinvägsinfeckioner, vilka orsakar stora problem för den
enskilde. Problem som oftast är permanenta behandlas ofta med lokala insatser som att hjälpa till med att tömma blåsan, sätta in kateter som i sin tur ökar risken för urinvägsinfektion.  Läs mer om hur homeopatisk behandling visat sig positiv för människor med dessa kroniska problem. Effekterna av den homeopatiska behandlingen visade sig också öka det allmänna välbefinnandet.

Läs artikeln genom att klicka här

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*