25 November, 2020

Lägre vårdkostnader när läkare använder KAM i sin behandling

 

British Medical JournalBritish medical Journal (BMJ) publicerade 27 augusti 2014 en forskningartikel om en omfattande 6-års studie som visar på att vårdkostnader minskar när läkare använder komplementär och alternativmedicinsk behandling tillsammans med konventionell behandling i en tid då vårdkostnaderna ökar kraftigt i de flesta Europeiska länder.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*