27 September, 2020

Thank you to all speakers and the NHRS 12-13 October in Gothenburg

2013-06-14_19-48-18

I would like to thank all speakers of the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October in Gothenburg for their fantastic and informative speeches highlighting homeopathic research and education. You can find more information on the website www.homeopatisymposium.eu

 

 

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*