30 November, 2020

Dr. Frauke Musial – Norway Research Professor, Head of Research, National Research Center in Complementary and Alternative Medicine, NAFKAM

Dr. Frauke Musial

Dr. Frauke Musial – NorgeForskningsprofessor, forskningschef vid National Research Center i komplementär och alternativ medicin, NAFKAM, Institutionen för samhällsmedicin, fakulteten för hälsovetenskap, Universitetet i Tromsø. Hon är en av talarna under Nordiska Homeopatiska Forskningssymposiet i Göteborg 12-13 oktober 2013. Välkommen! www.homeopatisymposium.eu

Dr. Frauke Musial – Norway
Research Professor, Head of Research, National Research Center in Complementary and Alternative Medicine, NAFKAM, Dept. of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø. Dr. Musial is one of the speakers at The Nordic Homeopathic Research Symposium in Gothenburg 12-13 October 2013. Visit website www.homeopathysymposium.eu

 

 

 

 

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*