4 June, 2020

Listen to an interview with Jeremy Sherr- DYNAMIS start 18 November 2013 in Sweden

J1An interview with Jeremy Sherr, where he shares information about his DYNAMIS postgratuate course starting 18 November 2013 in Sweden. You can also read more about the course by visiting the link here to the right!

For more information contact The ArcanumSchool.

Welcome!

 

 


About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*