25 September, 2020

Dr. Alex Tournier is one of the speakers at the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October 2013

Alex TournierListen and watch, Dr. Alex Tournier is one of the speakers at the Nordic Homeopathic Research Symposium 12-13 October 2013 Sign up!

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*