19 July, 2019

Vaccinationsskador före svininfluensan, finns de?

barn och vaccinationer

barn och vaccinationer

Det finns information som inte den konventionella vården informerar om, att det finns
barn runt om i Europa som skadats av vaccinationer genom åren.

Hur blir föräldrar bemötta på BVC om de väljer att inte vaccinera sina barn. Många berättelser vittnar om
att de ifrågasätts och att de inte tänker på sitt barn. Men kan BVC garantera att vaccinationer?
Nej, det ansvaret tar de inte. På vilka grunder baserar de sina kunskaper om vaccinationer?
Är det läkemedelsföretagens rapporter? Stämmer den för alla målgrupper? Är forskningen
tillräcklig?
Vera Schribner läkare i Australien och motståndare till vaccinationer skriver om ”shaken baby syndrome”
där föräldrar har anmälts för att de misstänks ha skakat sina barn så till den grad att de fått hjärnskador.
Men i verkligheten var det så att i samtliga fall visade sig dessa symtom strax efter att barnen vaccinerats.
Vera Schriebner skriver följande:
“I quickly established that these babies were given one or more of the series of so-called routine shots – hepatitis B, DPT (diphtheria, pertussis, tetanus), polio and HiB (Haemophilus influenzae type B) – shortly before they developed symptoms of illness resulting in serious brain damage or death”.
Fram tills idag har dessa fall kallats “plötslig spädbarnsdöd” men fallen är många och idag är det föräldrarna som ifrågasätts.

Idag är alla vaccinationer frivilliga och alla har rätt att säga nej!

Vad finns i dessa vaccinationer?

Gör ett välinfomerat val innan du vaccinerar dig och dina barn!

Läs mer om vaccinationer på socialstyrelsens hemsida:
Läs Dr. Schreibners artikel

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*