28 November, 2020

Sverige följer inte EUs rekommendationer för alternativmedicinen

EUs webbportal

Är Sveriges lagstiftning inom KAM laglig. Inget görs för att harmonisera Sveriges lagstiftning med EUs. Det finns inte vetenskapliga underlag för Sveriges restriktiva lagar inom Alternativ- och komplementär medicinen (KAM).
1997 publicerade Europa Parliamentet en resolution om icke-konventionell medicin.
I den står följande :
• Det skall vara fritt för personer att röra sig inom Europa och för att etablera verksamheter av icke-konventionella terapier.
• Alla skall ha rätt till att välja icke-konventionell vård och detta skall inte på något sätt begränsas eller försvåras.
• Friheten att utöva sin profession skall i sitt land inte begränsas utan kunna utföras i harmoni med andra länders lagstiftning i Europa.
• En reglering och co-ordination av utbildningskriterier för icke-konventionella terapier skall verka som en garanti för människor säkerhet att välja icke-konventionell vård
• Det är av intresse för både patienter och terapeuter att utbildningsnivån är hög och obligatorisk för alla som erhåller ett diplom i någon alternativ- eller komplementär (KAM) terapi.
• Forskning om säkerhet och effektivitet inom olika KAM terapier skall utföras av EU kommissionen.
• Utveckling av olika forskningsprogram inom KAM som tar hänsyn till en holistisk infallsvinker skall uppmuntras.
• Om studierna visar på en möjlighet till att erkänna KAM terapier så skall denna påbörjas
Referenser:
Resolution on the status of non-conventional medicines A4-0075/9
Homeopathy – its place and potentialin Integrated Healthcare in Europe http://www.homeopathy-ecch.org/images/stories/pdf/homeopathy%20and%20integration.pdf

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*