25 November, 2020

Homeopatisk behandling är en säker behandling för barn och vuxna?

Homeopatisk behandling

Homeopatisk behandling

Dantes och Rampes(2000) undersöker i sin studie om homeopatisk behandling är en säker behandlingsform. Undersökningen syftar till att systematiskt undersöka rapporter om negativa utfall från homeopatisk behandling mellan åren 1970-1995. Resultatet visar på att reaktioner från homeopatisk behandling är mer frekvent än i undersökningar med placebo men att reaktionerna var milda och snabbt övergående. Studien visar att homeopatiska mediciner i höga potenser som förskrivs av utbildade homeopater visar på att de är säkera att använda och att risken för negativa reaktioner är relativt liten.

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*