24 November, 2020

Kan homeopati vara effektivt vid behandling av smärta?

Agneta Norlin, student vid Kristianstads universitet undersöker litteratur och forskningsratiklar för att få svar på frågan om homeopati kan vara effektivt vid behandling av smärta och för att se om det skulle kunna vara ett intressant alternativ eller komplement till konventionell smärtlindrande behandling.

Tre studer granskas ingående, alla tre är randomiserade och placebo kontrollerade. Två handlar om fibromyalgi och en om reumatologisk artrit.

Studien visar i delar en högre signifikans än placebo, men att ytterligare studier inom området välkomnas

Läs Agneta Norlins artikel i sin helhet

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*