28 September, 2020

Archives for oktober 2011

Har Osher Center vid Karolinska Institutet i Stockholm lurat alternativ- och komplementärmedicinen i Sverige

Barbro Osher som är Sveriges generalkonsul i San Fransisco och bosatt i USA sedan början av 1980-talet skänker tillsammans med sin man Bernard Osher stora summor pengar via Osher stiftelserna. År 2005 skänkte de bl.a. 43 miljoner kronor till Karolinska Institutet (KI) i Stockholm för att finansiera ett forskningscenter som skulle ha till uppgift att […]

Kan homeopati vara effektivt vid behandling av smärta?

Agneta Norlin, student vid Kristianstads universitet undersöker litteratur och forskningsratiklar för att få svar på frågan om homeopati kan vara effektivt vid behandling av smärta och för att se om det skulle kunna vara ett intressant alternativ eller komplement till konventionell smärtlindrande behandling. Tre studer granskas ingående, alla tre är randomiserade och placebo kontrollerade. Två […]

Bilder från iriskursen vid ArcanumSkolan september-oktober 2011