28 November, 2020

Internet tidning- Interhomeopathy

Internet tidning

Läs kostnadsfritt om materia medica, patientfall och artiklar på internettidningen ”Interhomeopathy”

Trevlig läsning!

Klicka här för att komma till tidningen!

 

 

 

 

 

About Birgitta Williams

Birgitta Williams är rektor för ArcanumSkolan som sedan 1970 bedrivit utbildningar i klassisk homeopati. Birgittas ambition är att genom skolans välutbildade homeopater föra fram klassisk homeopati i Sverige, att statligt kvalitetssäkra skolans utbildningar och att föra fram aktuell forskning.

Speak Your Mind

*